بازیچه!

سلام بچه های گلم

این روزها بدجوری ذهنم مشغوله. جابجایی که از مدتها قبل مطرح شده بود بالاخره جدی شده ولی مشکل اینجاست که باعث یک بازی شده که نه میدونم نتیجه اش چیه و نه دلم میخواد با قواعدش بازی کنم.

ماجرا اینه که آقای رییس موافقت خودش را اعلام کرد و حتی در جمع مدیران تولید در مورد جانشین من صحبت کرد و دو نفر که کاندیدا بودند را قرار شد برای مصاحبه با مشاور شرکت بفرستد اما درست همان روز یا بعدش ظاهرا نظرش عوض شده است و شروع کرده به کارهایی که من دقیقا منظورش را نمیدانم. به آقای دکتر گفته که باید یک نفر از روسایش را بدهد بجای من ! آنهم فردی که همسرش همین الان یکی از مدیران من است و نمیشود که شوهرش بیاید و بشود رییسش ! خود آقای رییس هم این را میداند ! از طرفی ظاهرا دنبال این است که مدیر کیفیت تامین را بیاورد توی تولید و یک قسمت از کارهای تامین را هم بگیرد.

چیزی که ناراحتم کرده این است که من دارم وجه المصالحه این مسائل میشوم و سختم است که اینطور با من بازی میشود. از طرفی مدیری که قرار بود بروم جایش ، امروز تودیع شد ولی ظاهرا آن جایگاه خیلی مهم نیست که خالی نماند و همین باعث شده که فکر کنم نکند در پذیرش آن اشتباه کرده ام ، جایی که آنقدر مهم نیست که کسی به فکر خالی نبودنش باشد ، آیا ارزش این را دارد که من قبولش کنم؟ مطمئن نیستم.

نمیدانم ، دارم به این فکر میکنم که قید این جابجایی را بزنم و بیخیالش شوم.

احتمالا یکی دو روزی را صبر میکنم و بعدش تصمیم میگیرم.

بگذریم ، در این چند روزی که این جابجایی مطرح شده بود و به نظرم قطعی بود، برنامه هایی داشتم برای آن جایگاه ولی فکر کنم که باید بیخیالشان شوم ، اما اینجا مینویسم که خودم یادم نرود:

  • تعیین شاخصی برای تعیین کیفیت محصولات و فرآیندهای مختلف شرکت در تامین، تولید و خدمات
  • در همایشی که روز پنجشنبه رفته بودیم ، دفترچه استراتژیهای شرکت مادر را بررسی کردم و تنها یک کلمه کیفیت در آن آمده بود، به نظرم باید با شرکت مادر هم وارد صحبت بشوم تا در استراتژیهای شرکت مادر هم "پایش و بهبود کیفیت" وارد شود. بدون این موضوع بعید است که در شرکت خودمان و سایر شرکتها بهبود قابل توجهی داشته باشیم.
  • موضوع پایش کیفیت فرآیندهای تولید و تامین و خدمات ، حلقه مفقوده کیفیت خودمان است که باید آنرا جا بیاندازم یعنی شاخصهایی که نشان بدهد فرآیند تامین و تولید در چه وضعیتی است و اگر اشکالی پیش آمد که اثرات منفی روی کیفیت داشت، ما سریعتر بفهمیم و پیگیری کنیم که تغییر چه بوده است.
  • موضوع طرح ریزی کیفیت در توگا یک ایراد اصلی دارد و آنهم موضوع آموزش های مرتبط با کیفیت است. طبق تعریف "جوران" باید در طرح ریزی کیفیت ، آموزشهای اولیه و همینطور آموزشهایی که ما را مطمئن میکند اشتباهات تکرار نمیشود را داشته باشیم ولی نداریم . اینجا خیلی به موضوع مدیریت دانش نزدیک میشویم که البته من آبم با متولی آن در شرکت توی یک جوب نمیرود و شاید از این نظر خوب است که بیخیالش میشوم!
  • بحث کیفیت جوش و الزامات و استانداردهایش هم خیلی در شرکتمان جای کار دارد خصوصا با توجه به مشکلات و ایراداتی که داریم و تنوع روشها و مسائلی که داریم مثلا هنوز در شرکتی مانند ما و اینهمه دبدبه و کبکبه ، جوشکارهایی که تایید نشده اند روی قطعات توربین کار میکنند با این وضعیت ، در پیمانکارانمان چه وضعیتی داریم خدا میداند.
  • موضوع نقشه های محصول جدیدمان و هزینه زیاد تولید به خاطر تلورانسها و فرآیندهای سخت و گران موضوعی است که به نظرم میتوانم با کمک مهندسی و حتی تحقیق و توسعه رویش کار کنم و خیلی از آنها را تصحیح کنیم ایده هایی دارم که با تیمهای مشترک با مهندسی و تولید بتوانیم نقشه ها را اصلاح کنیم و هزینه ها (یا در واقع هزینه های کیفیت را) کم کنیم.
  • در همین مورد نقشه ها، خیلی از ابزارهایی که داریم تناسبی با تلورانسهای نقشه ها ندارد و باید با کمک مهندسی این نقشه ها اصلاح شود یا اینکه فکری برای اندازه گیری آنها بکنیم.
  • روی هزینه های بی کیفیتی باید کار کنیم ، ما امسال معادل 2 واحد توربین را نتوانستیم تحویل بدهیم به خاطر داشتن عدم انطباق در حالیکه اگر اینهمه عدم انطباق نداشتیم قاعدتا میتوانستیم 2 توربین بیشتر تحویل بدهیم باید برای این موضوع فکر اساسی کرد.
  • در پروژه ای که در تولید با مشاور کار کردیم بعضی ایرادات اساسی در روالهای کیفیتی تولید پیدا شده است که باید اصلاح شوند، یادگیری از آن باید به سایر فرآیندهای خودمان و همینطور پیمانکاران منتقل شود.

خلاصه این برنامه هایی بود که در این مدت به نظرم رسیده بود ولی بهتر است فعلا کنار بگذارمشان و شاید به مدیر بعدی آنجا پیشنهاد کنم .

این بازی شروع شده را دوست ندارم و حداقلش این استکه جلوی آنرا بگیرم.

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید