"شصت مکی"

سلام ماهانی

از وقتی که پستانک خور شده ای ( یعنی درست از بعد از ختنه شدن که به خاطر بی قراری زیاد ، پستانک گرفتی و در خوردنش حرفه ای شده ای! ) یک عادت دیگر هم پیدا کرده ای به نام "شصت مکی" یعنی مکیدن شصت دست راست که به شدت هم علاقمندش هستی و مورد داشتیم که پستانک را بیرون انداخته ای و شصت را جایگزین کرده ای!

پرنیان هم که کوچک بود ، مدتی مچ دستش را ممکید و شاید از او به ارث برده ای ولی واقعا حالت مکیدن شصت دستت واقعا جالب است ، امروز میخواستم از این کارت عکس بگیرم ولی تا متوجه دوربین شدی ، حواست پرت شد و دستت را از دهان بیرون آوردی.

امیدوارم این عادتت قبل از اینکه چهار دست و پا شوی و به راه بی افتی و دستت حسابی کثیف شود، از سرت بی افتد و کنارش بگذاری والا مریضی است که پشت مریضی باید آماده اش باشیم.

بابا

/ 1 نظر / 43 بازدید
سميرا بانو

سلام مشتاقانه منتظر عكس ماهان كوچولو هستم. دلم واسش تنگ شده!!!