علاقه "حجاج ابن یوسف" به قرآن.

سلام دختر گلم

قبلا برایت گفته بودم که کتاب "تاریخ قرآن" آقای دکتر رامیار را دست گرفته ام و میخوانم. هنوز تمامش نکرده ام و مدتی بود که فرصت خواندنش را نداشتم. اما دوباره شروع کرده ام و امیدوارم تا آخر ماه رمضان بتوانم تمامش کنم.

یک نکته جالب که نمیدانستم این بود که خط اولیه ای که قرآن را با آن نوشته اند خطی بوده که نه نقطه داشته (یعنی ب ت ث یکجور نوشته میشده) و نه حروفی مثل الف و یا (یعنی قال را هم بصورت قل مینوشته اند) و نه روی حروف علامت أ إ ؤ میگذاشته اند و نه تنوین و ...  خلاصه که فقط خود عربهایی که قرآن را حفظ بوده اند میتوانسته اند، درست بخوانند و اشتباه نکنند ولی بعدها به مرور این قوانین هم به خط قرآن اضافه میشود.

نکته جالبترش اینکه یکی از کسانیکه در راه اضافه شدن این علامتها به خط قرآن خیلی سعی میکند تا از اشتباه خوانده شدن قرآن جلو گیری کند، "حجاج ابن یوسف" معروف است که شخصی است بسیار سفاک و خونخوار که خصوصا به شیعیان بسیار ظلم کرده و به امامان شیعه تا جاییکه میتوانسته بی حرمتی و سخت گیری روا داشته است ولی همین شخص فردی است که نقشی اساسی در حفط و حراست قرآن از تحریفات و بدخوانده شدن و بدفهمیده شدن داشته و اگر کارهای او نبوده، شاید امروز اختلافات زیادی در خواندن قرآن بین مسلمانان وجود میداشت و این را به حساب علاقه اش به قرآن گذاشته اند.

برایم جالب بود که فردی که من (و شاید خیلی های دیگر) فقط ستمگریها و ظلم هایش را شنیده ایم چنین نقش مهم و مثبتی در تاریخ قرآن داشته است که به نوعی همه مسلمانان (که الان به عدم تحریف قرآن و یکدستی آن بین فرقه های مختلف و ملل مختلف می نازند) مدیون او هستند و حتی شیعیان که بیشترین ظلم و آزار و اذیت و توهین را از او دیده اند، نمیتوانند نقش او را نادیده بگیرند.

نمیدانم شاید او هم، علیرغم اینکه فردی علاقمند به قرآن بوده، برای شیعیان یا مخالفان سیاسی اش ارزش انسان قائل نبوده و بنابراین به خودش اجازه میداده که برای حفظ قدرت سیاسی خود و خواندانش هر جنایتی را در حق ایشان انجام دهد و البته در کنارش آنطور به حفظ و حراست قرآن از اشتباه و بد فهمی هم متعهد بوده است، چقدر شبیه به بعضی از رفتارهای سیاسی مذهبیون خودمان است که البته بصورت واضح تری در جنایتهای طالبان و ... خودش را نشان میدهد.

امیدوارم تو دچار چنین قضاوتهایی نشوی و برای انسانهای دیگر فارغ از دین و مذهب و گرایش سیاسی شان ارزش انسان بودن قائل باشی و طبق همان رفتار کنی و البته دیگران هم همین نظر را در موردت داشته باشند و به خاطر اختلاف سلیقه و عقیده، دچار تبعیض و ظلم و محرومیت نشوی.

خوش بخوابی

بابا

/ 0 نظر / 2 بازدید