"توهمات مردانه" یا شاید "در جستجوی زمان از دست رفته"

سلام دختر گلم

امروز روز پدر یا روز مرد بود، به مناسبت این روز تا دلت بخواهد SMSهای طعنه دار و طنز بین خانمها و آقایان ردبدل میشود ، از یک طرف خانمها آقایان را مسخره میکنند و از طرفی آقایان. یکی دو تا ایمیل با عکس هم برایم رسیده بود که عکسهایش جالب بود:

/ 0 نظر / 4 بازدید