مشکل سیاسی نوشتن بابا!

سلام دختر گلم

این روزها کلی خبر سیاسی شده است و از همه مهمتر توافق ایران با کشورهای غربی است و واکنشهای به آن اما مامانت نگران میشود که من مطلب سیاسی بنویسم و به خاطر همین هم نمیتوانم برایت نامه سیاسی بنویسم ، آنهم منی که مثلا کلی سوابق سیاسی دارم و توی دانشگاه تا دلت بخواد آتیش سیاسی سوزوندم.

بگذریم، به نظر میرسد که روزهای بهتری در راه است و من هم امیدوارم راهی برای نوشتن آنچه که فکر میکنم بدون نگران شدن مامانت پیدا کنم.

قربانت

بابا

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
جدا

امان از این نرمش قهرمانانه...[لبخند] امیدواریم بهتر بشه...[گل]