کارهای زشت با مثلا "ارزشمند ترین سرمایه های سازمان"

سلام دختر و پسر عزیزم

امروز خیلی ناراحت شدم. صبح اول وقت که رسیدم ، همزمان با یکی از مدیران ارشد شرکت وارد شدم و او هم با قیافه ای که مشخص بود خیلی خسته و داغان است ، تولد ماهان را به من تبریک گفت و من هم جواب دادم. کمی تعجب کردم که چرا قیافه اش اینقدر داغان است این اول صبحی.

بعدش که از او جدا شدم با یکی دیگر از همکاران همراه شدم که با هم وارد سالن تولید شدیم. او که دیده بود یا آن آقای مدیر ارشد سلام و احوال پرسی کردم شروع کرد به بدوبیراه گفتن به او و اینکه او یکی از کسانی است که مسئول خرابکاریهای این چند ساله در شرکت است ، خیلی تعجب کردم چون نفهمیدم چرا تا این حد عصبانی است . میدانستم که یکی از مدیران قدیمی شرکت که در واحد آن آقای مدیرارشد بوده خداحافظی کرده است و قاعدتا همه استعفای آن آقای مدیر را به حساب نساختن با این آقای مدیر ارشد گذاشته اند ولی برایم کمی عجیب بود که چرا باید یک نفر در تولید تا این حد از این اتفاق ناراحت باشد چون واقعا داشت به آن مدیر ارشد فحش میداد.

اما ظهر که سر ناهار اصل ماجرا را شنیدم واقعش خودم هم خیلی ناراحت شدم. ظاهرا از مدتها قبل بین آقای مدیر ارشد و آن مدیر قدیمی مشکل وجود داشته است و بالاخره آقای مدیر ارشد میخواهد که به آن مدیر بگوید که دیگر از سال بعدش نیاید بنابراین میگذارد و همین چند روز مانده به پایان سال با یکی دیگر از مدیران ارشد میرود سراغش و موضوع را به او میگوید و میگوید که بهتر است خودش استعفا کند وگرنه اخراج میشود! و آن مدیر هم قبول میکند که خودش خداحافظی کند. حتی مدیران دیگری را واسطه میکند که صحبت کنند ولی فایده ای ندارد.

از همه بدتر و زشت تر اینکه آن آقای مدیر ارشد خودش سردمدار برخوردهای انسانی و با احترام با پرسنل است ، کسی است که اگر در واحدهای دیگر برخوردی بین مدیر و نفراتش پیش بیاید ، جلو می افتد و مثلا پیگیری میکند که چرا آن طور شده است و قوانینی تصویب کرده که هر برخوردی با نفرات باید روال مشخصی را طی کند و ... ولی الان مشخص شده است که اینها فقط برای دیگران است و وقتی نوبت خودش میرسد هیچ نیازی به اجرای آن رویه ها نمی بیند و هرکاری که دلش میخواهد را انجام میدهد. همزمان با آن آقای مدیر که اخراج شد، چند نفر از یکی دیگر از یکی از واحدهای زیر نظرش هم خودشان به خاطر مشکل با مدیرشان استعفا کرده اند داستان این هم جالب است:

ظاهرا بین یکی از پرسنل با مدیر مستقیمش مشکلی ایجاد میشود و کار میکشد به کمیته انضباطی. در کمیته هم باقی پرسنل حاضر میشوند و به نفع همکارشان  و  علیه مدیرشان شهادت میدهند، به همین خاطر برای سال آینده همه افراد قراردادشان 3 ماهه و 6 ماهه میشود که آنها همه قبول نمیکنند و استعفا میدهند. متاسفانه این آقای مدیر ارشد ثابت کرده که تمام تئوریهای مدیریتی که بلد است و به رخ دیگران میکشد فقط برای ویترین و اشاره در صحبتهایش است تا دیگران بدانند که با چه فرد فرهیخته ای طرف هستند والا در عمل ....

متاسفانه کسی هم نیست که به این تصمیمات غلط و اشتباهات رسیدگی کند و الان آن واحد که یکی از حساسترین واحدهای سازمانی شرکت است از تمام نیروهای قدیمی و با تجربه خالی شده و برای کارهایش باید از خارج مشاور بیاورند که اولین مشاوری که آورده اند، گند زده به همه سیستم ما در تولید و کاری کرده که هیچ کس نمیداند چطور باید جمعش کند!

 واقعا این همه هزینه برای دفاع از یک مدیر که مشخص است مشکل دارد و بی تفاوتی مدیر ارشد به بررسی موضوع و حل کردن آن ، برای هر جایی توجیه داشته باشد برای مدیر منابع انسانی هیچ توجیهی ندارد ولی چه فایده که نه آن آقای مدیر ارشد برای خودش سهمی از مشکلات قائل است و نه دیگران جرات دارند که سهمی از مشکل را به عهده اش بگذارند و کسی اگر چیزی بگوید ، به حساب حسادتهای شخصی و ... گذاشته میشود.

با این برخوردهای زشت با پرسنل، دم از ارزشهای سازمانی زدن و امتحان گرفتن از مدیران تازه کار بر مبنای ارزشهای سازمانی و پز دادن به داشتن یک سازمان که به نیروهایش (که با ارزشترین سرمایه هایش هستند) اهمیت میدهد و برایشان احترام قائل است ، خیلی رو می خواهد که خوشبختانه داریم.

امیدوارم شما که بزرگ شدید چنین برخوردهای زشتی را تجربه نکنید و خودتان هم با دیگران اینطور برخورد نکنید.

بابا

/ 4 نظر / 3 بازدید
سميرا بانو

اگه يكم وجدان توي هر چيزي خرج شده بود ، الآن اين وضع دنيا نبود.

سميرا بانو

حق با شماست و متاسفانه از اين آدما دور و بر من هم هستن. خودشون به بقيه حرف از "انسانيت" ميزنن ولي انگار اين "انسانيت" شامل اونا نميشه. حالم گرفته از اين شهر كه آدمهايش همچون هوايش ناپايدارند!!! گاه آنقدر پاك كه باورت نمي شود. گاه آنچنان آلوده كه نفست مي گيرد.

سميرا بانو

ما در تمام اين سالها بين بد و بدتر آويزان و سرگردان بوده ايم و بد را همواره انتخاب كرده ايم و به بدتر گرفتار شده ايم. ما مردم به تقلب و دروغ و بي ادبي و بي فرهنگي خو گرفته ايم و اين موارد جزئي از شخصيت و خلق و خوي ما شده است. اگر كسي بيايد و خارج از دايره ي اين پليديها و پلشتي ها عمل كند براي ما خنده دار است!!!

سميرا بانو

گنجشک هم میخندید به اینکه چرا هر روز بدون هیچ دلیلی برایش دانه می پاشم برای خودم متاسف بودم که حتی گنجشک هم محبت مرا از سادگی ام میداند نه انسانیتم ....! منبع : جمـــــــلات زیـبــــــــــا 18+ (عليرضا كشاورز)